Tools

Tính chỉ số BMI

Công cụ tính BMI cho phép bạn biết tình trạng của mình đang thừa cân hay “thiếu ăn” giúp bạn có thể chủ động hơn trong việc tập luyện và ăn uống.

 [CP_CALCULATED_FIELDS id=”3″]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button