Blog

Công thức tính năng lượng chuyển hóa cơ bản cần thiết cho cơ thể

Công thức tính năng lượng chuyển hóa cơ bản của cơ thể hàng ngày là rất cần thiết trong hoạt động sống của chúng ta. Dưới đây là công thức tính năng lượng chuyển hóa cơ bản để chúng ta có thể duy trì được cân nặng, giữ gìn sức khỏe và có thể phòng tránh bệnh tật.

Năng lượng chuyển hóa là gì?

Trước khi sử dụng công thức tính năng lượng chuyển hóa cơ bản thì chúng ta phải hiểu được năng lượng chuyển hóa là gì để có thể áp dụng cho đúng.

Như chúng ta đã biết sự sống của con người là quá trình liên tục chuyển hóa và sử dụng năng lượng.

Năng lượng chuyển hóa chính là năng lượng sinh ra trong cơ được chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác rất cần thiết cho sự sống cũng như liên quan chặt chẽ tới quá trình chuyển hóa chất. Trong quá trình chuyển hóa thì năng lượng không sinh ra thêm, cũng không mất đi mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác.

 Sử dụng công thức tính năng lượng chuyển hóa cơ bản của cơ thể
Sự sống của con người là quá trình liên tục chuyển hóa và sử dụng năng lượng

Cơ thể chỉ sử dụng được năng lượng dưới dạng ATP, do vậy ATP là nguồn năng lượng trực tiếp cung cấp cho mọi hoạt động của tế bào trong cơ thể.

Năng lượng chứa trong ATP được sử dụng để thực hiện các hoạt động: co cơ, tổng hợp các phân tử hữu cơ trong tế bào, vận chuyển vật chất qua màng, có thể biến đổi thành các dạng năng lượng khác như: động năng, điện năng, hóa năng…

Quá trình năng lượng chuyển hóa trong cơ thể chính là quá trình quá trình sử dụng và tổng hợp ATP.

Cơ thể chúng ta vốn tiếp nhận nguồn năng lượng từ thức ăn, khi vào cơ thể nhờ quá trình đồng hoá năng lượng biến thành nguồn năng lượng dự trữ trong cơ thể, từ đó chuyển vào trong tế bào thành năng lượng hoá học dự trữ ở tế bào.

Công thức tính năng lượng chuyển hóa cơ bản

Có nhiều công thức tính năng lượng chuyển hóa cơ bản, dưới đây là 2 công thức được nhiều người sử dụng

– Harris – Benedict sử dụng công thức tính năng lượng chuyển hóa cơ bản sau:

Nam: NLCHCB = 66,5 + (13.75 x cân nặng (kg)) + (5 x chiều cao(cm)) – (6,78 x tuổi). Nữ: NLCHCB = 655,0 + (9.56 x cân nặng) + (1.85 x chiều cao) – (4,68 x tuổi).

– Công thức tính chuyển hóa cơ bản dựa vào cân nặng:

Nhóm tuổi Năng lượng chuyển hóa cơ bản (Kcal/ngày)
 Năm Nam   Nữ
 0 – 3 tuổi  60.9 x cân nặng (kg) – 54  61.0 x cân nặng (kg) – 51
 3 – 10 tuổi  22.7 x cân nặng (kg) + 495  22.5 x cân nặng (kg) + 499
 10 – 18 tuổi  17.5 x cân nặng (kg) + 651  12.2 x cân nặng (kg) + 746
 18 – 30 tuổi  15.3 x cân nặng (kg) + 679  14.7 x cân nặng (kg) + 496
 30 – 60 tuổi  11.6 x cân nặng (kg) + 879  8.7 x cân nặng (kg) + 829
 > 60 tuổi  13.5 x cân nặng (kg) + 487  10.5 x cân nặng (kg) + 596

Trên đây là những những nội dung về năng lượng chuyển hóa của cơ thể cũng như công thức tính năng lượng chuyển hóa cơ bản cho những ai đang cần tìm hiểu. Từ đó giúp mọi người có thể dựa vào đó để có chế độ ăn duy trì cân nặng phù hợp cũng như biết cách giữ gìn sức khỏe, phòng được 1 số bệnh tật không đáng có. Chúc các bạn luôn có được nguồn sống dồi dào và sức khỏe dẻo dai.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button