Gym TerminologyMuscle group

Cơ Ngực – Chest

Cơ ngực là 1 cơ lớn mặt trước cơ thể, gồm 2 nhóm cơ nằm đối xứng 2 bên. Mỗi nhóm cơ bao gồm cơ ngực phía trên (pectoralis major) và cơ ngực phía dưới (pectoralis major), tất cả các bài tập ngực đều tác động hết vào 2 cơ này.

 

1.PECTORALIS MAJOR(Phần cơ ngực)

cơ ngực

  • Vị trí: toàn bộ mặt trước của cơ ngực. Là phần lớn nhất của cơ ngực, và được nhiều người quan tâm đến nhất.
  • Cấu tạo cơ ngực của nam giới bao gồm 3 đầu: CLAVICULAR HEAD, STERNAL HEAD, ABDOMINAL HEAD
  • Tạo ra chuyển động quay, quay cẳng tay từ dưới vòng vào trong. Đây là một yếu tố tạo nên một buổi tập ngực hiệu quả, chúng ta chỉ muốn cơ ngực trở nên rõ nét và học cách làm sao cho nó to hơn. Một trong những bài tốt nhất cho chuyển động này là Incline fly. Đây được gọi là chuyển động khép ngang.

a. Phần CLAVICULAR

Clavicular là: phần ngực trên. Phần ngực trên bắt đầu từ xương quai xanh (clavicle) đến xương cẳng tay (humerus).

Chức năng của cơ ngực trên: Phần ngực trên của bạn chịu trách nhiệm cho chuyển động uốn của vai hoặc là đưa cánh tay qua đầu. Bao gồm cả đẩy, cả đầy qua đầu khi tập vai và đẩy từ dưới lên khi tập ngực.

b. Phần STERNAL

Sternal là: phần ngực giữa. Phần ngực giữa bắt đầu từ xương ức (sternum) đến xương cẳng tay (humerus). Có kích thước nhỉnh hơn phần ngực trên một chút.

Chức năng của cơ ngực giữa và dưới: Chịu trách nhiệm quan trọng khi bạn tập các bài decline press và vớt tạ.

c. Phần ABDOMINAL

Abdiminal là: phần ngực dưới. Phần ngực dưới: Chạy từ phần đầu cơ bụng là một phần lớn trong việc liên kết các mô cơ. Điểm kết thức là cẳng tay (humerus).

 

2.PECTORALIS MINOR(Cơ ngực bé)

  • Pectoralis minor là cơ ngực bé.
  • Vị trí: Phần cơ răng cưa (pectoralis minor) chạy từ phần mỏm quạ (coracoid) đến cơ xương sườn (ribs).
  • Trong cấu tạo cơ ngực nam giới thì đây là phần cơ mà mọi người ít tập nhất.

3.STERRATUS ANTERIOR(Cơ trẻ)

  • Sterratus anterior là cơ trẻ.
  • Vị trí: Bắt đầu từ xương vai cuộn tròn đến phần xương sườn (ribs).
  • Giống như cơ ngực nhỏ, phần cơ này cũng ít được quan tâm tới. Ngoài việc hiểu được cấu tạo cơ ngực nam giới bạn còn cần phải có cách tập chính xác. Tập chung vào phần ngực mình mong muỗn. Những bài tập như vậy Hưng đã liệt kê ở phía bên dưới.
  • Chức năng của cơ ngực trẻ: Đóng vai trò kéo phần vai về phía trước. Đặc biệt hoạt động trong các chuyển động kéo. Một phần bài tập hít đất ảnh hưởng đến phần cơ trẻ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button