Gym TerminologyMuscle group

Cơ Lưng – Back

Cơ lưng là 1 nhóm cơ phức tạp gồm rất nhiều cơ nhỏ khác, tuy nhiên bạn chỉ cần biết những nhóm cơ cơ bản sau:

cơ lưng

Cơ lưng đẹp là nên tảng của một thân hình vạm vỡ, rộng lớn

Cơ cầu vai (traps hay trapezius): Cơ này lớn nằm dưới cổ kéo dài đến giữa lưng.

Cơ xô (lats hay latissimus dorsi): Gồm có 2 cơ lớn giống nhau nằm 2 bên dưới nách giáp phía trên là lưng giữa (middle back) và phía bên là cơ cầu vai (traps).

Cơ lưng giữa (Middle back): Gồm 4 cơ chính kết hợp với nhau tạo thành 1 nhóm cơ tương đối lớn nằm trên cơ xô và bên cạnh cơ cầu vai, các cơ đó gồm: Teres Minor, Teres Major, infraspinatus, rhomboid major.

Cơ lưng dưới (Lower back): Đây là 1 nhóm cơ rất quan trọng quy định độ khỏe của lưng cũng như độ khỏe toàn thân, cầu nối quan trọng phần trên và phần dưới cơ thể bao gồm: erector spinae và thoracolumbar fascia.

 

Kết luận:

  • Nhóm cơ Lưng Xô là nhóm cơ rất lớn nằm phía sau cơ thể chúng ta và cũng là 1 nhóm cơ rất quan trọng khi chúng ta tập thể hình.
  • Những bài giật lưng kéo tạ nặng sẽ giúp cho lưng chúng ta khỏe hơn, dầy hơn và những bài kéo xà sẽ làm cho lưng chúng ra rộng hơn, đẹp hơn.
  • 1 Tấm lưng được cho là đẹp khi nó phải hài hòa giữa độ rộng và độ khỏe.
  • Cơ lưng khỏe sẽ hỗ trợ rất tốt những bài tập thể hình khác, cơ lưng bạn yếu thì sẽ rất dễ bị chấn thương khi tập luyện.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button